Nadace a neziskové projekty

Cílem Nadace bpd partners je podpora projektů pro rozvoj občanské společnosti, školství a vzdělání, literarury a umění.