Průmysl / Chemie

Rostoucí populace a její zvyšující se potřeby vedou k zásadnímu tlaku na zvýšení globální produkce a přepravy potravin, surovin a spotřebního zboží. Na druhé straně rostou požadavky na ekologicky udržitelné technologie výroby a ochranu životního prostředí. Rozhodli jsme se budovat portfolio společností, které na tuto problematiku reagují a řeší ji.

Našim hlavním aktivem v této oblasti je společnost Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, která vyrábí široké spektrum průmyslových chemikálií a chemických specialit, při jejichž výrobě se snaží o maximální využití udržitelných výrobních technologií a procesů. Dále se tato společnost zabývá výzkumem, vývojem a výrobou nových fumigantů, biocidů a agrárních chemikálií, které by celosvětově účinně nahradily tradiční produkty a zásadně přitom snížily dopady na životní prostředí.