Obnovitelné zdroje

Obnovitelné zdroje jsou nejrychleji rostoucí oblastí energetiky na světě. Nové technologie, globální shoda na nutnosti snižování emisí COa stabilní legislativní rámec pro nové investice do obnovitelných zdrojů energie nás motivovaly k investici do společnosti REN Power, předního výrobce zelené energie v Evropě.

REN Power provozuje 79 MW instalovaného výkonu v obnovitelných zdrojích technologicky diverzifikovaných mezi výrobu elektrické energie ze slunečního záření a větru. Elektrárny REN Power jsou umístěny ve Velké Británii, Polsku, České republice, na Slovensku a v Itálii.