Michal Drmola

Member of the Board of Directors
Real Estate Division Director

V rámci bpd partners se stará o správu a rozvoj hotelových, rezidenčních a administrativních budov. V oblasti řízení usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou výkonností majetku, jeho optimálním využitím, správou v průběhu celoživotního cyklu a podporou potřeb uživatelů. Kriticky vnímá převažující trendy v oblasti realitního trhu, kde postrádá holistický přístup - ať už se jedná o architekturu stavby, kvalitu jejího obytného prostředí ve vztahu k přirozeným lidským potřebám nebo absenci citlivého urbanistického a environmentálního přístupu. Jako jednu z možných ozdravných cest, díky nimž by se některé opomíjené hodnoty mohly stát předmětem soustavné, celospolečenské pozornosti, vidí v úloze integrovaného facility managementu.

Při řešení každodenních pracovních starostí si Michal Drmola váží účinné podpory partnerů a kolegů z bpd partners, což vnímá jako velmi pozitivní rys family office. Volný čas rád tráví aktivně – rekreační sport doplňuje trvalou zálibou v četbě naučné literatury či beletrie.

Je ženatý a má jedno dítě.

  • magisterský titul v oboru společenských věd na FF OU
  • zkušenosti s projektovým řízením v oblasti rezidenční výstavby a správy
  • zkušenosti s vývojem a implementací digitalizace procesů facility managementu
  • zkušenosti s lektorskou činností ve vzdělávacích programech pro odborníky v sektoru bydlení