4

klíčové obory

90

zemí působnosti

1,1

mld eur obchodního jmění

650+

zaměstnanců celosvětově

2008

rok založení

154+

GWh zelené energie ročně

BPD partners je česká family office spravující majetek svých zakladatelů. Cílem společnosti je plnění dlouhodobých strategických záměrů, které jsou ekonomicky smysluplné, přinášejí prospěch svému okolí a pomáhají zachovat svět v rovnováze. BPD partners proto investuje především do vývoje udržitelné chemie, zelené energetiky, vědy nebo do chytrých budov s cílem rozvíjet aktivity a produkty, které mají smysl a význam pro lidskou společnost.

Naše aktivity

Společnosti v BPD partners

Skupina BPD partners se skládá z desítek firem z oblasti chemie, biotechnologií, obnovitelných energetických zdrojů, výstavby budov a správy portfolia nemovitostí. Tato family office vlastní také majetkové podíly v řadě firem a projektů převážně z oblasti zdravotnictví, přírodních věd a primárního výzkumu.

Lidé v BPD partners

Family office založená Vasilem Bobelou, Petrem Pudilem a Janem Dobrovským je efektivně fungující tým lidí, který dává odborníkům a osobnostem z nejrůznějších oblastí příležitost vyniknout. Prostředí definované touto family office podporuje úspěchy týmové práce při realizaci projektů a tvoří silnou vazbu mezi lidmi na pracovišti.

Více o nás