Pavel Brůžek

Partner and Chairman of the Board of Directors

Pavel Brůžek je zosobněním pojmu “Family Office”. Jakožto pokračovatel úspěšného byznysu svého otce zastává roli aktivního investora, manažera rodinného majetku a jmění skupiny BPD.

Jeho silnou motivací je neustát ve hledání přidané hodnoty pro svou rodinu, partnery, zaměstnance a společnost jako takovou. Skrze své profesionální zkušenosti, díky kterým ve firmě svého otce profesionálně vyrostl z pozice asistenta, přes strategický rozvoj až na pozici technického ředitele, se Pavel již od svého mládí učil, jak se vypořádávat s náročnými a komplexními problémy v řízení společnosti. Své obchodní dovednosti pak zdokonalil studijním programem MBA. Pavlova úspěšná historie v řízení a realizaci projektů mu přinesla možnost stát se předsedou představenstva v bpd partners, kde se nadále zabývá uplatňováním zásad zodpovědného a udržitelného spravování aktiv.

Na otázku, jak by svými slovy definoval “Family Office“, Pavel odpověděl: “Pro mě osobně tento termín představuje zodpovědnost v péči o majetek a odkaz (ve smyslu hodnot a dobrého jména) našich rodin, který můžeme předat budoucím generacím. Byl jsem svými rodiči vychováván způsobem, abych chápal, že bohatství rozhodně neznamená mít spoustu peněz, nýbrž je tvořeno tím, co jsme se naučili, co jsme vytvořili a kolika lidem jsme svými činy a aktivitami pomohli. Dnes velmi dobře chápu, že tvrdá práce, férové jednání a etické způsoby, tedy dělání správných věcí ze správných důvodů je důležitější než maximalizace zisku za každou cenu. Ačkoli to ne vždy představuje nejrychlejší a nejjednodušší cestu podnikání a vytváření hodnot, je to dle mého názoru ten jediný způsob, který je trvale udržitelný a který bychom měli předávat i dalším generacím.”

V mládí byl Pavel úspěšným sportovcem, který na mezinárodní úrovni reprezentoval Českou republiku v jízdě na snowboardu. K zimním sportům si dodnes udržuje pozitivní vztah.

Je ženatý a má dvě děti.

  • Bachelor of Science na státní univerzitě Empire State College v New Yorku,
  • Titul Executive MBA z Joseph M. Katz Graduate School of Business, kde Pavel absolvoval jako nejlepší žák ročníku
  • Podnikatelská zkušenost
  • Lučební závody Draslovka a.s. Kolín - strategický rozvoj, investice, výstavba - EPCM, management