ilustrační ikona

Nezisková a nevládní organizace usilující o uchování společné paměti moderních dějin národa prostřednictvím hledání a zaznamenávání příběhů sdílených pamětníky významných okamžiků našich dějin. Sbírku Paměť národa spravuje díky podpoře soukromých dárců nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.

www.pametnaroda.cz