Management

Společnost BPD partners tvoří sehraný tým lidí, kteří jsou respektováni pro svou profesionalitu a odborné znalosti. Současně jsou nedílnou součástí atmosféry specifického prostředí family office. Spojením těchto kvalit se daří realizovat nejsložitější projekty i fungovat v každodenním provozu společnosti.

Foto zaměstnance Yveta Holečková

Yveta Holečková

CEO a Deputy Chairman of the Board of Directors

Práce výkonné ředitelky v BPD partners dává Yvetě prostor pro využití toho nejlepšího, co může family office poskytnout – strukturovanost a lidskost. Má přehled o veškerém dění uvnitř skupiny a stala se nepostradatelným bodem, v němž se scházejí informace z projektů v dynamicky rostoucím světě skupiny BPD partners.

Foto zaměstnance Pavel Brůžek

Pavel Brůžek

CEO Draslovka Holding and Chairman of the Board of Directors

Pavel Brůžek je zosobněním pojmu “Family Office”. Jakožto pokračovatel úspěšného byznysu svého otce zastává roli aktivního investora a manažera rodinného majetku.

Foto zaměstnance Martin Houda

Martin Houda

Financial Division Director and Member of Board of Directors

Řízení a správa prostředků BPD partners nedovoluje Martinu Houdovi žádnou rutinu. Každý den se v jeho práci objevují nové podněty. Zajištění hladkého chodu ve všech finančních procesech skupiny vyžaduje značnou dávku kreativity.

Foto zaměstnance Michal Drmola

Michal Drmola

Real Estate Division Director

V rámci BPD partners se stará o správu a rozvoj hotelových, rezidenčních a administrativních budov. V oblasti řízení usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou výkonností majetku, jeho optimálním využitím, správou v průběhu celoživotního cyklu a podporou potřeb uživatelů.

Foto zaměstnance Miroslav Tvrzník

Miroslav Tvrzník

Renewable Energy Division Director

Ve společnosti má na starosti široké spektrum témat – od přípravy nových akvizic, přes řízení stávajících aktiv až po řízení podniků vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Různorodost a mnohotematičnost jeho práce mu přinášejí stále nové výzvy, které je třeba přijmout.