Podporujeme

BPD partners je sebevědomá family office oprávněně hrdá na své kořeny, která pečuje o své okolí a dlouhodobě podporuje projekty občanské společnosti, jež přispívají k rozvoji života v České republice.
Filozofie BPD partners ctí svobodu ducha a péči o zachování a rozvoj svobodné společnosti bere jako jeden ze svých hlavních cílů. Tomu odpovídá i spektrum společensky odpovědných a prospěšných aktivit vedených s pokorou a vděkem za život v demokracii a v komunitě tvůrčích lidí. Podpora kvalitních projektů je tak zárukou uchování dlouhodobé a udržitelné budoucnosti země založené na poznání vlastní minulosti, hledání nových cest pro vnímání umění a nezbytné vzdělávání, které Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský vnímají jako klíčovou cestu vedoucí k naplnění vize udržitelnosti života planety.„Osobně jsem rád, že se nám podařilo stát se aktivní součástí občanského života společnosti a pomáháme tam, kde nám to dává smysl. Nejen kvůli prostředí, v němž žijeme a podnikáme, ale i kvůli budoucnosti, kterou chystáme společně pro naše děti. Taky proto náš family office pomáhá při hledání příběhů pamětníků českých dějin spolu s Pamětí národa, zkoušíme všem více a lépe přiblížit umění v Kunsthalle nebo jsme součástí dokumentování současnosti za pomoci fotografií v galerii 400 ASA. Často a rádi pomáháme tam, kde cítíme nedostatek podpory z veřejných prostředků, ať už jde o vědu, kulturu, nebo vzdělávání.“

Vasil Bobela

 - Vasil Bobela