Průmysl

ilustrační ikona

Hlavní průmyslové aktivity skupiny BPD partners jsou směřovány do oblasti udržitelného chemického průmyslu nové generace. Výroba produktů a vývoj inovativních procesů pro těžbu vzácných kovů, výroba šetrných přípravků pro ochranu rostlin, potravinářských a zemědělských produktů s sebou přináší tlak na udržitelnost produkce při vysokém stupni ochrany životního prostředí. Globální skupina Draslovka dokáže svými produkty, inovativními procesy a službami řešit složité výzvy s potřebou chránit prostředí, v němž žijeme. Výrobní a servisní aktivity Draslovky jsou strategicky rozmístěny v Evropě, na obou amerických kontinentech, na jihu Afriky a v Austrálii.

Draslovka