Jan Dobrovský

Zakladatel family office bpd partners.

Vyrůstal v disidentské rodině, která čelila tlaku komunistického establishmentu. Věnoval se samizdatové literatuře a podílel se na vydávání samizdatových Lidových novin. Po roce 1989 přispíval ke změnám ve společnosti jako novinář v Lidových novinách a posléze v Československé a České televizi. Je autorem literárních textů, publicistou a fotografem. Byl poradcem a tvůrcem investičních strategií domácích i zahraničních investorů, aby se později stal sám investorem. Je člověkem politickým, jehož hlavním životním tématem je lidská svoboda a nikdy nekončící boj o ni.

Režim mu neumožnil studovat oblíbenou zoologii, a tak se stal alespoň zootechnikem. Z té doby mu zůstala láska ke koním, kteří ho provázejí téměř celý život. Vedle toho se už několik let znovu věnuje dokumentární fotografii.

Jan Dobrovský je předsedou Kolegia Paměti národa projektu Post Bellum. Toto Kolegium sdružuje jak pamětníky, jejichž osudy zaznamenává Post Bellum do svého archivu orální historie, tak i ty, kteří aktivně pomáhají v mapování často hrdinských osudů lidí, kteří byli pro svobodu a demokracii ochotni přinést osobní oběti.

Zpět