Michal Drmola

Real Estate Division Director

Foto zaměstnance Michal Drmola

V rámci BPD partners se stará o správu a rozvoj hotelových, rezidenčních a administrativních budov. V oblasti řízení usiluje o rovnováhu mezi ekonomickou výkonností majetku, jeho optimálním využitím, správou v průběhu celoživotního cyklu a podporou potřeb uživatelů. Kriticky vnímá převažující trendy v oblasti realitního trhu, kde postrádá holistický přístup - ať už se jedná o architekturu stavby, kvalitu jejího obytného prostředí ve vztahu k přirozeným lidským potřebám, nebo absenci citlivého urbanistického a environmentálního přístupu. Jako jednu z možných ozdravných cest, díky nimž by se některé opomíjené hodnoty mohly stát předmětem soustavné, celospolečenské pozornosti, vidí integrovaný facility management.

Při řešení každodenních pracovních starostí si Michal Drmola váží účinné podpory partnerů a kolegů z BPD partners, což vnímá jako velmi pozitivní rys family office. Volný čas rád tráví aktivně – rekreační sport doplňuje trvalou zálibou v četbě naučné literatury či beletrie.

Zpět