Pavel Brůžek

CEO Draslovka Holding

Foto zaměstnance Pavel Brůžek

Pavel Brůžek je zosobněním pojmu “Family Office”. Jakožto pokračovatel úspěšného byznysu svého otce zastává roli aktivního investora a manažera rodinného majetku. Jak sám říká, „byl jsem rodiči vychováván takovým způsobem, abych chápal, že bohatství rozhodně neznamená mít spoustu peněz, nýbrž je tvořeno tím, co jsme se naučili, co jsme vytvořili a kolika lidem jsme svými činy a aktivitami pomohli.“

Silnou motivací Pavla je neustávat v hledání přidané hodnoty pro společnost jako takovou. Prostřednictvím zkušeností, díky kterým zpočátku ve firmě svého otce profesionálně vyrostl z pozice asistenta, přes strategický rozvoj až na pozici technického ředitele, se Pavel již od mládí učil, jak se vypořádávat s náročnými a komplexními problémy v řízení společnosti. V současné době Pavel zastává pozici generálního ředitele Draslovky Holding a v BPD partners se v roli předsedy představentsva zabývá uplatňováním zásad zodpovědné a udržitelné správy aktiv.

V mládí byl Pavel úspěšným sportovcem, který na mezinárodní úrovni reprezentoval Českou republiku v jízdě na snowboardu. K zimním sportům si dodnes udržuje pozitivní vztah.

Zpět