Tvoříme

Skupina BPD partners aktivně vyhledává start-up společnosti s perspektivním vědecko-technologickým zázemím. Prioritou jsou projekty, které s sebou nesou nové výzvy ohledně zdravého ekonomického růstu a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Stabilní součást portfolia tvoří dlouhodobé investice v oblasti biotechnologie a chemie včetně investic do základního výzkumu, do obnovitelných zdrojů a do výstavby šetrných kancelářských komplexů a rezidenčních nemovitostí.

Family office BPD partners investuje především do vývoje udržitelné chemie, rozvoje obnovitelných zdrojů energie, vědy a výzkumu v oblasti biotechnologií a do realizace výstavby chytrých budov. Cílem je rozvíjet aktivity a produkty, které mají jasný smysl a význam pro lidskou společnost, a naplnění dlouhodobých strategických záměrů skupiny BPD partners.

4

klíčové obory

2011

vznik family office BPD partners

1,1

mld EUR obchodního majetku

90

zemí působnosti

Společnosti ve skupině BPD partners

Skupina BPD partners působí v několika oborech. Investice do rozvoje jsou dlouhodobým závazkem skupiny k expanzi udržitelných technologií a inovativních přístupů moderní výroby na vědeckém základě, využití obnovitelných energetických zdrojů nebo zodpovědnému investováním v oblasti developmentu realit.

Filtrujte dle odvětví:

logo Life Science

Life Science

Skupina BPD partners spolu s B3 Holding investují do nadějných projektů z oblasti výzkumu, biotechnologií a sofistikovaných zdravotnických zařízení využívajících spojení diagnostiky, technologií a datové analýzy v medicíně.

logo DIANA Biotechnologies

Life Science

DIANA Biotechnologies vyvíjí velmi přesnou a citlivou metodu, která umožní stanovit množství enzymů a jejich proteinů v roztocích. Díky ní je možné diagnostikovat různá infekční onemocnění ve velmi časném stádiu.

logo Sampling Human

Life Science

Sampling Human vyvíjí diagnostické metody závažných onemocnění. Pomocí syntetické biologie geneticky přeměňuje mikroorganismy, například kvasinky, které jsou následně schopny odhalit a analyzovat buněčné změny ukazující na počátky autoimunitního nebo nádorového onemocnění.

logo Scase

Life Science

Scase pracuje na vývoji přenosných diagnostických přístrojů využitelných v telemedicíně. Vyvinuté zařízení kombinuje měření vitálních funkcí pacienta prostřednictvím několika senzorů s komunikací mezi lékařem a pacientem na dálku.

logo Powerful Medical

Life Science

Powerful Medical digitalizuje a vyhodnocuje EKG záznamy. Nástroj PMcardio pomocí strojového učení a umělé inteligence porovnává EKG záznam s miliony jiných případů, na základě toho pomůže stanovit diagnózu a doporučit léčbu. Pomáhá tak rychle a přesně rozpoznat kardiovaskulární choroby.

logo Nanuntio

Life Science

Společnost Nanuntio se zaměřuje na výzkum, vývoj, registraci a výrobu nanovlákenných materiálů a biomateriálů pro využití v medicíně a kosmetice. Hlavním cílem je výroba nepřilnavých krytí na rány pro profesionální využití, které lze díky jejich vlastnostem obohacovat o další účinné látky.

logo Q2 Pharma

Life Science

Q2 Pharma se zaměřuje na výzkum léčiv proti „superbakteriím“ rezistentním vůči dostupným antibiotikům. Zatímco antibiotika bakterie zabíjejí, nově vyvinutá látka F19 jako antivirotikum brání uvolňování bakteriálního toxinu, čímž umožňuje imunitnímu systému efektivněji vykonávat svou práci a zlikvidovat infekci.

Výzkumný tým Zuzany Kečkéšové

Life Science

Dr. Zuzana Kečkéšová se zabývá výzkumem nových tumor-supresorů. Jednou z těchto látek je například LACTB, tedy protein, který za určitých okolností zabíjí rakovinotvorné buňky. Svůj objev postavila na zkoumání lidských orgánů a tkání, které rakovina nenapadá – jsou jimi svaly včetně svalu srdečního, slezina či chrupavka. V těchto orgánech rakovina nevzniká a ani se do nich nerozšiřuje odjinud.

Czech Stool Bank

Life Science

Dárcovská banka stolice v České republice pro léčbu vybraných onemocnění, především opakovaných zánětů tlustého střeva po aplikaci antibiotik (infekce Clostridioides difficile), zajistí bezpečný zdroj dárcovské stolice k léčebným přenosům, vyšetření dárců, předání dárcovské mikrobioty zdravotnickým zařízením a zprostředkuje zpětnou vazbu ohledně efektu léčby. Výhledově může dárcovství stolice pomoci léčit pacienty s ulcerózní kolitidou, syndromem dráždivého tračníku, dysbiózou tračníku a výhledově i s dalšími chorobami.

logo Scipher Medicine

Life Science

Scipher Medicine se zaměřuje na vyvinutí metody, která bude schopna na základě jednoduchého testu zjistit, zda a jak molekulární profily pacientů budou reagovat na určené léky. Tato metoda dokáže díky propojení krevní diagnostiky s bioinformatikou předvídat s vysokou mírou přesnosti účinnost léčby pro konkrétní pacienty.

logo Ginkgo Bioworks

Life Science

Ginkgo Bioworks se věnuje genetické modifikaci organismů a výzkumu vývoje enzymů, což jsou hlavní katalyzátory chemických reakcí, které určují jejich povahu a rychlost. Po nalezení správných enzymů a jejich kombinací Ginkgo geneticky modifikuje kvasinky, jež mohou produkovat téměř cokoliv – od vůně růží až po broskvový olej. Technologie nachází využití v potravinářském, farmaceutickém nebo kosmetickém průmyslu.

logo Finch Therapeutics

Life Science

Společnost Finch Therapeutics zkoumá širokospektrální mikroorganismy za účelem léčby běžných či nespecifikovaných střevních zánětů (IBD). Střevní onemocnění jsou jedna z nejrozšířenějších, přičemž až 60 % pacientů léčených antibiotiky je náchylných k rezistenci. Oproti tomu léčba širokospektrálními mikroorganismy dosahuje až 88% úspěšnosti. Finch Therapeutics vyvíjí novou skupinu perorálně podávaných biologických léčiv s potenciálem obnovit funkčnost střevního mikrobiomu a řešit stavy způsobené jeho narušením.

logo Pendulum Therapeutics

Life Science

Společnost Pendulum Therapeutics se zabývá vývojem nových léčebných metod zaměřených na lidský mikrobiom, jež by zlepšily život pacientů trpících různými chorobami. Její preparáty přírodních bakteriálních kmenů pomáhají obnovit rovnováhu mikrobiomu, což zlepšuje zdraví člověka. Zdraví souvisí s komplexním ekosystémem mikroorganismů, který tvoří mikrobiom, a řešení nerovnováhy v mikrobiomu tak může změnit kvalitu života.

logo Eagle Genomics

Life Science

Eagle Genomics aplikuje síťovou vědu do biologie. Odhaluje vliv mikrobiomu na lidi, zvířata a životní prostředí pro zajištění udržitelné budoucnosti. Eagle Genomics poskytuje základní nástroje pro analýzu, zkoumání a využívání komplexních dat o mikrobiomu.

logo GroundWork

Life Science

Groundwork BioAg® vyrábí mykorhizní inokulanty pro komerční zemědělství. Ty pozitivně ovlivňují mykorhízu, tedy symbiotické soužití hub a kořenů vyšších rostlin. Její ekologicky šetrné produkty zlepšují výnosy plodin, zvyšují odolnost vůči vnějším vlivům a snižují nároky na hnojiva.

logo Hexagon Bio

Life Science

Hexagon Bio je biofarmaceutická společnost, která vyvíjí cílenou terapii malými molekulami. Kombinuje datovou vědu, genomiku, syntetickou biologii, chemii a automatizaci, aby objevila účinné, evolučně zdokonalené malé molekuly a jejich příbuzné cíle přímo ze sekvencí DNA. Z genomů hub čerpá inspiraci pro novou generaci cílených terapií pro dosud obtížně léčitelné nemoci.

logo IPSX The Property Stock Exchange

Life Science

IPSX The Property Stock Exchange je platforma využívaná pro vyhledávání zajímavých obchodních příležitostí v oblasti komerčních nemovitostí.

logo Lavanda

Life Science

Lavanda je oceňovaná platforma SaaS nové generace, která podporuje konvergenci rezidenčních nemovitostí, pohostinství a cestování.

„Už od mládí mě fascinovala příroda. S nadšením jsem se zapojil do aktivit Stanice mladých přírodovědců. Pamatuji se na trápení i radosti, které jsme zažívali při chovu rybiček či papoušků. O to větší radost mám, když vidím, jak se z podobně zapálených dětí stávají vědci a uznávaní profesionálové. Je dobře, že svou podporou můžeme mnoha z nich pomáhat uskutečňovat jejich vědecké sny a převádět výsledky výzkumů a experimentů do běžného života. Touto cestou lze peníze vydělané v byznysu znovu dobře investovat do vědy a stát se třeba součástí procesu zlepšení života lidí prostřednictvím dostupnější a kvalitnější zdravotní péče nebo diagnostiky. Přál bych všem zažít radost z úspěchu, kterou při své práci zažívají vědci z  projektů a základního výzkumu, které podporujeme.“

Jan Dobrovský

 - Jan Dobrovský