Tvoříme

Skupina BPD partners aktivně vyhledává start-up společnosti s perspektivním vědecko-technologickým zázemím. Prioritou jsou projekty, které s sebou nesou nové výzvy ohledně zdravého ekonomického růstu a jsou v souladu s mezinárodně uznávanými standardy společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Stabilní součást portfolia tvoří dlouhodobé investice v oblasti biotechnologie a chemie včetně investic do základního výzkumu, do obnovitelných zdrojů a do výstavby šetrných kancelářských komplexů a rezidenčních nemovitostí.

Family office BPD partners investuje především do vývoje udržitelné chemie, rozvoje obnovitelných zdrojů energie, vědy a výzkumu v oblasti biotechnologií a do realizace výstavby chytrých budov. Cílem je rozvíjet aktivity a produkty, které mají jasný smysl a význam pro lidskou společnost, a naplnění dlouhodobých strategických záměrů skupiny BPD partners.

4

klíčové obory

2011

vznik family office BPD partners

1,1

mld EUR obchodního majetku

90

zemí působnosti

Společnosti ve skupině BPD partners

Skupina BPD partners působí v několika oborech. Investice do rozvoje jsou dlouhodobým závazkem skupiny k expanzi udržitelných technologií a inovativních přístupů moderní výroby na vědeckém základě, využití obnovitelných energetických zdrojů nebo zodpovědnému investováním v oblasti developmentu realit.

Filtrujte dle odvětví:

logo REN Power

Energetika

REN Power provozuje několik firem vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů větru a slunce v České republice a v některých dalších evropských zemích.

„Už od mládí mě fascinovala příroda. S nadšením jsem se zapojil do aktivit Stanice mladých přírodovědců. Pamatuji se na trápení i radosti, které jsme zažívali při chovu rybiček či papoušků. O to větší radost mám, když vidím, jak se z podobně zapálených dětí stávají vědci a uznávaní profesionálové. Je dobře, že svou podporou můžeme mnoha z nich pomáhat uskutečňovat jejich vědecké sny a převádět výsledky výzkumů a experimentů do běžného života. Touto cestou lze peníze vydělané v byznysu znovu dobře investovat do vědy a stát se třeba součástí procesu zlepšení života lidí prostřednictvím dostupnější a kvalitnější zdravotní péče nebo diagnostiky. Přál bych všem zažít radost z úspěchu, kterou při své práci zažívají vědci z  projektů a základního výzkumu, které podporujeme.“

Jan Dobrovský

 - Jan Dobrovský