4

klíčové obory

90

zemí působnosti

1,1

mld eur obchodního majetku

650+

zaměstnanců celosvětově

2011

vznik family office BPD partners

154+

GWh zelené energie ročně

Společnost BPD partners je česká family office spravující majetek rodin partnerů Vasila Bobely, Petra Pudila a Jana Dobrovského. Cílem skupiny je plnění dlouhodobých strategických záměrů, které jsou ekonomicky smysluplné, přinášejí prospěch svému okolí a pomáhají zachovat svět v rovnováze. Skupina BPD partners proto investuje především do vývoje udržitelné chemie, zelené energetiky, vědy nebo do chytrých budov s cílem rozvíjet aktivity a produkty, které mají smysl a význam pro lidskou společnost.

Naše aktivity

Společnosti ve skupině BPD partners

Skupina BPD partners se skládá z desítek společností z oblasti chemie, biotechnologií, obnovitelných energetických zdrojů, výstavby budov a správy portfolia nemovitostí. Tato family office vlastní také majetkové podíly v řadě společností a projektů převážně z oblasti zdravotnictví, přírodních věd a základního výzkumu.

Lidé v BPD partners

Family office vznikla v roce 2011. Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský kolem sebe vytvořili efektivně fungující tým lidí, který dává odborníkům a osobnostem z nejrůznějších oblastí příležitost vyniknout. Prostředí definované touto family office podporuje úspěchy týmové práce při realizaci projektů a tvoří silnou vazbu mezi lidmi na pracovišti.

Více o nás